Een kleine jongen in de grote oorlog

De Heemkundige Kring Dadingisila uit Dadizele geeft een derde boek uit en dit naar aanleiding van zijn vijftiende verjaardag.

Sylvère Dezegher was twaalf toen WOI uitbrak. Hij woonde op de Dadizeelse wijk “De Deizelhoek”, aan de grens met Ledegem. Tot oktober 1917 bleef hij er wonen. Daarna moest hij samen met zijn gezin op de vlucht naar Herne.

In zijn oorlogsherinneringen lezen wij hoe hij de oorlog heeft beleefd.

Het boek is aangevuld met herinneringen van een andere Dadizelenaar, Hector Bekaert, die ons meer vertelt over de gebeurtenissen in het centrum van Dadizele.

Het geheel werd bewerkt door Daisy Decoene, voorzitster van onze heemkundige kring.

Rijkelijk geïllustreerd met meer dan honderd vaak onuitgegeven foto’s en illustraties.

Dit boek was de aanleiding van de grote herdenkingsviering in Herne op 11-11-2015.


Naar overzicht publicaties

jaarboek 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010