Dadizele, de geschiedenis van een dynamisch dorp en bedevaartsoord


Jozef Dessein in samenwerking met de heemkundige kring uitgegeven in 1996Hij werd geboren te Dadizele op 22 december 1940 en tot priester gewijd te Dadizele op 16 juli 1966. Hij was licentiaat kerkelijk recht en kandidaat geschiedenis.
Eerst werd hij benoemd tot leraar aan het Sint-Leocollege te Brugge (1969-1971), daarna tot adjunct-proost van ACW- Brugge (1971-1973), gewestelijk proost van ACW-Brugge (1973 -1983) en coördinator ACW-proosten op diocesaan vlak (1973-1986). Tevens was hij van 1980 tot 1986 districtvicaris van het district ’Kust’.
Van 1982 tot 1991 was Jozef Dessein nationaal proost van de Kristelijke Arbeidersvrouwengilden (K.A.V.) en sinds 1991 deken van het decanaat Oostende en pastoor van de Sint-Petrus- en Sint-Paulusparochie te Oostende. Tevens was hij streekvicaris van de streek Noord (1994-2002). Sinds 2004 was hij pastoor-moderator in de nieuw opgerichte federatie Oostende-centrum .
Hij kreeg eervol ontslag op 7 april 2011 als deken van het decanaat Oostende en pastoor-moderator in de federatie Oostende-centrum.
Hij overleed in Oostende op goede Vrijdag 22 april 2011.

terug naar overzicht publicaties

jaarboek 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010