DadingisilaGezien het rijke en interessante verleden van ons dorp werd onder het impuls van Guido Ghekiere, oud-schepen van cultuur, in de loop van 1990 aan de oprichting van een heemkundige kring getimmerd. Zij het dan weliswaar heel voorzichtig en met zeer weinig middelen. Enkele mensen werden bereid gevonden zijn idee te steunen en nu, na zovele jaren, kunnen we van een succes spreken.

Uit verschillende voorstellen werd de naam "Dadingisila" als naam voor de kring gekozen. Deze benaming verwijst naar de oudste teruggevonden schrijfwijze van onze jaarboekenen het boek van E.H. Dessein gaat er ook uitgebreid op in.

Daisy Decoene werd in 1991 tot eerste voorzitter verkozen, Gerdy Verstraete tot secretaris-penningmeester en net zoals verschillende andere bestuursleden zijn ze nog steeds op post wat wijst op een grote stabiliteit in onze vereniging.

Het doel van de heemkring bestaat erin alle oude voorwerpen, dag- en weekbladknipsels, doodsprentjes, geboortekaarten, publicaties, foto's en oude prentkaarten van Daisel of Daiselnaars te verzamelen en te catalogeren, ook bestaande oude vlaggen, wimpels, beelden, enz. niet te laten verloren gaan. We bezitten al tal van oude prentkaarten, foto's en publicaties. Ook bezitten we een belangrijk deel van het archief (met het oudste stuk uit de 14de eeuw) van de familie de Croix die van uit het kasteel van Dadizele heel wat landerijen in Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen beheerde.

Maar ... we hebben vooral nog veel tekort. Daarom graag ook uw medewerking. Als u dergelijk materiaal in de kast hebt liggen, laat dit niet verloren gaan of hou het niet voor u alleen. Neem contact op met een van onze bestuursleden om te zien wat gedaan kan worden. Mocht u ook interesse hebben om met ons samen te werken in de heemkring "hartelijk welkom" en "dank op voorhand".

Juridisch zijn we een V.Z.W. met statuten die verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad zodat wat geschonken wordt nooit in persoonlijk bezit van één van de bestuursleden kan komen.