Maria VerhaegheMaria Verhaeghe

Mijn wieg stond in de Millesteenstraat te Dadizele, in het huis waar thans het gezin Deltour-Dubois woonachtig is.

Ik doorliep de kleuter- en lagere school te Dadizele en had er respectievelijk Zr. Anne, Zr. Brigitte, Zr. Elisabeth, Jw Maria Ingelbeen, Zr. Vincentia en Moeder Maria als lerares.

Na de vierde graad begon ik mijn studies in de Normaalschool te Heverlee. Als onderwijzeres fungeerde ik achtereenvolgens in Luigne, te Menen St. Joris om te eindigen in Dadizele.


Mijn vrije tijd besteed ik aan het meewerken aan diverse parochiale activiteiten. Ik ben o.a. actief bestuurslid van de "Middenstandsvrouwen", van het Davidsfonds, van het processiecomité, van de heemkundige kring Dadingisila. Dit laatste stimuleert mij geweldig, daar ik van mijn dorp hou. Zijn verleden, zijn boeiende geschiedenis, zijn cultuur,... moet behouden blijven voor de toekomst.

Maria is bestuurslid sinds de stichting.

Daisy - Gerdy - Joël - Mia - Veerle - Paul - Ann L. - Xavier- Alma - Ann V. - Maria- Fransien - Dirk -Jean-Pierre