Gerdy VerstraeteDadingisila

(° Wervik, 26/1/1953)

 

Echtgenoot van Linda DERUYTER en vader van Mariska en Valeska en grootvader van Geike en Frauke.

Ik bracht mijn jeugd door in Kruiseke-Wervik. Na de lagere school volgde ik mijn humaniora in de pas opgerichte afdeling menswetenschappen aan de Rijksnormaalschool te Kortrijk. Op 18-jarige leeftijd werd ik ambtenaar bij het Ministerie van Financiën. Sinds 2013 gepensioneerd.

Op 1/5/1981 vestigde ik mij in de pas opgerichte sociale woonwijk in de Mandellaan te Dadizele. Onder impuls van E.H. Lode St.Martin werd daar een eerste wijkfeest ingericht. Uit dit feest ontstond het plaatselijk wijkcomité, waarvan ik één van de eerste bezielers werd.
Daarna werd ik door diverse Dadizeelse verenigingen aangesproken en spoedig trad ik toe tot het bestuur van het Davidsfonds en de Volkstuin en werd ik lokaal vertegenwoordiger van vtbKultuur (toen nog V.T.B.-V.A.B) in opvolging van Joris Vandamme. Deze vereniging heeft ook een onderafdeling, namelijk de wandelclub "Wadamo". Voor VtbKultuur zetel ik eveneens als penningmeester in het bestuur van de West-Vlaamse overkoepelende afdeling.

In 2001 werd ik ondervoorzitter van de Gemeentelijke Culturele Raad. Na de herschikking van de functies in 2003 werd ik schatbewaarder en ben dit op vandaag nog steeds.

Ik maakte ook deel uit van de werkgroep die adviseerde bij de oprichting van deze raad. Het is tijdens een bespreking binnen de Culturele Raad, waarbij ook toenmalig schepen van Cultuur Guido Ghekiere aanwezig was, dat de eventuele oprichting van een heemkundige kring voor elk van de deelgemeenten van Groot-Moorslede werd voorgesteld.

In een brief van 21 november 1991 werd vanuit het Gemeentebestuur opgeroepen tot een vergadering op 28 november 1991, die meteen ook de stichtingsvergadering voor de heemkundige kring van Dadizele werd.

Op 7 april 1992 werd ik tot secretaris-schatbewaarder van deze kring aangesteld, die vanaf 9 juni 1992 de naam "Dadingisila" meekreeg. Als secretaris verzorg ik, naast het normale secretariaatswerk, ook jaarlijks, samen met de voorzitster en met mijn echtgenote, de samenstelling en lay-out van het jaarboek "Dadingisila - Heemkundige Sprokkels".

Daisy - Gerdy - Joël - Mia - Veerle - Paul - Ann L. - Xavier- Alma - Ann V. - Maria- Fransien - Dirk -Jean-Pierre