Archief: inhoud

Hier kan u in ons archief zoeken: typ hiernaast een woord (hoofd- of kleine letters, het maakt geen verschil uit) in en klik op zoeken

record 61 - 90 van de 1648

GM-DOC-KL05-DS004 Krantenknipsels 2005 -
GM-EGD-KL03-MP001 Documentatie over de gemeente-eigendommen.
GM-EGD-KL03-MP002 Het Rusthuis Dadizele. 1868-1940.
GM-EGD-KL03-MP003 Openbare gebouwen.
GM-EGD-KL03-MP004 Openbare gebouwen. Dossier verkoop van het schoolhuis 1961.
GM-EGD-KL03-MP005 Plannen openbare wegen.
GM-EGD-KL03-MP006 V.Z.W. Zwembad.
GM-EGD-KL03-MP007 Private eigendommen en handelszaken.
GM-EGD-KL03-MP008 Private eigendommen en handelszaken
GM-EGD-KL03-MP009 Koopakten private eigendommen
GM-EGD-KL03-MP010 Kasboeken en facturen
GM-FAM-KL04-BK001 Familiekunde - Stamboom Ingelbeen
GM-FAM-KL04-BK002 Familiekunde - Burgerlijke stand Dadizele - 1796-1815 door Andr‚ Verfaillie
GM-FAM-KL04-BK003 Familiekunde - Burgerlijke stand Dadizele - Huwelijken 1798-1904, door Andr‚ Verfaillie.
GM-FAM-KL04-BK004 Familiekunde - Dadizele - Geboorten 1796-1850. Andr‚ Verfaillie.
GM-FAM-KL04-BK005 Familiekunde - Dadizele - geboorten 1851-1904. Andr‚ Verfaillie
GM-FAM-KL04-BK006 Familiekunde Dadizele - Overlijdens 1796 - 1850 - A. Verfaillie
GM-FAM-KL04-BK007 Familiekunde Dadizele - Overlijdens 1851-1904 - A. Verfaillie
GM-FAM-KL04-BK008 Overlijdens 1669-1673/ 1676-1700/ 1703-1817
GM-FAM-KL04-BK008 Doopregister 1617 - 1842 A, Verfaillie
GM-FAM-KL04-BK009 Doopregister 1617-1842 A, Verfaillie
GM-FAM-KL04-BK010 Familiekunde - Stamboom Maertens.
GM-FAM-KL04-BK011 Familiekunde - Stamboom Maes
GM-FAM-KL04-BK012 Stamboom "Vanden bussche"
GM-FAM-KL04-BK013 Stamboom Bekaert - Dadizele door L. Deruyter.
GM-FAM-KL04-DS001 Devotieprentjes, huwelijken, jubilea,communie- en geboorteprentjes
GM-FAM-KL04-FA001 Fotoalbum Familie Dedeurwaarder.
GM-FAM-KL04-FA002 Fotoalbum familie Corneillie - Vanelslander
GM-FAM-KL04-FA003 Fotoalbum van Esther Vanden Bussche
GM-FAM-KL04-MP001 Registers - Parochie en gemeente Dadizele