14-01-2017: Interverenigingenquiz van het Davidsfonds


Naar jaarlijkse gewoonte nam onze vereniging deel aan deze quiz. Wij (Ann Lezy, Philip Depraetere, Dirk Vandenberghe en Xavier Monteyne, allen bestuursleden) werden 6de op 25deelnemers. De Dapalo won voor de derde keer en won de trofee!

De quiz was gemakkelijker dan vorige jaren en beviel ons meer: we stegen van de 19de naar de zesde plaats, dat belooft voor volgend jaar!

 

Hier zie je enkele foto's.